Hadis Qudsi – 14 ~ Ujian Allah

Berkata Abul Asy’ats Ash-Shan’aani r.a. bahawasanya Nabi SAW telah bersabda: Allah Taala telah berfirman:

“Apabila Aku menguji salah seorang dari hamba-hamba-Ku yang mu’min, lalu ia memuji-Ku atas apa yang telah Aku ujinya, nescaya Aku akan perintahkan kepada malaikat-Ku agar ‘Kamu catitkan pahala-pahala dari amalannya, seperti yang biasa kamu mencatitkannya sebelum ini’.” (Riwayat Ahmad dan Thabrani)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: