Petikan kitab Asrar Al- Arifin – Hamzah Al-Fansuri – 1

Saya ingin berkongsi isi kandungan Kitab Asrar Al-Arifin (Rahsia Orang yang Bijaksana) karangan Hamzah Al-Fansuri (Tahun 1116 Masehi) yang telah disalin semula oleh Arwah Abdul Majid bin Said dari Kampung Senama Tengah, Rembau, Negeri Sembilan dalam tulisan tangan jawi. Saya berhasrat untuk menghidupkan kembali khazanah lama ini bagi tatapan dan pemahaman generasi sekarang. Bahasa yang digunakan agak sukar difahami, oleh itu saya hanya akan memetik bahagian yang saya faham sahaja. Jika ada kesilapan dari segi transliterasi, saya harap dapat dibetulkan.

Saya akan memaparkan petikan kitab ini secara bersiri dan dipecahkan mengikut nombor saya sendiri, harap maklum.

Ketahuilah hai segala anak Adam yang Islam, bahawa Allah SWT menjadikan kita daripada tiada bernama diberi nama, tiada berupa diberi rupa, lengkap dengan telinga, dengan hati, dengan nyawa, dengan budi. Sayugia kita cari Tuhan kita itu supaya kita kenal dengan makrifat kita, atau dengan khidmat kita kepada guru yang sempurna mengenali Dia, supaya jangan taqsir kita (menyesali).

Sementara belum bertemu dengan yang sempurna bermakrifat, pandang pada 15 bait, dan setiap bait mempunyai 4 cabang. Jika kamu faham akan 15 bait ini, lihat pada syarahannya pula kerana syarahannya itu perkataan makrifat Allah ada dengannya, nyata dalamnya, wallahu a’lam.

Bab pada menyatakan Makrifat Allah Taala serta SifatNya dan Asma’Nya

1. Ahu segala kita yang menyembah nama
Sayugia diketahui apa yang pertama
Kerana Tuhan kita yang sedia lama
Dengan ketujuh sifat bersama-sama

2. Tuhan kita itu Yang Empunya Zat
Awalnya Hayyun pertama bilang Sifat
Keduanya ‘Alimun dan rupa maklumat
Ketiga Muridun kan sekalian Iradah

3. Keempat Qadirun dengan QudratNya tamam (sempurna)
Kelimanya sifat bernama Kalam
Keenamnya Samak dengan adanya Dawam (Berkekalan)
Ketujuh Bashar akan halal dan haram

4. Ketujuhnya itu adanya Qadim
Akan Isti’dad A’lamin sempurna Alim (Kesediaan)
Kerana SifatNya ini dengan Kamalul Hakim (Sempurna dan Bijak)
Bernama Bismillahir rahmanir rahim

5. A’lim ini Hakikat Muhammadun Nabiun
Menurutkan makluman lengkapnya Qawi
Daripada hakikatNya itu jahili dan wali
Beroleh iktibarnya dengan sekalian peri

6. Tuhan kita itu empunya Kamil
Di dalam ilmuNya tiada pernah zawal (hilang)
Rahman dalamnya perhimpunan Jalal
Beserta dengan Rahim pada sekalian Jamal

7. Tuhan kita itu yang bernama A’liyin (Yang Tinggi)
Dengan sekalian sifatNya yang sentiasa Baqa’ (Kekal)
A’la jamii’l alamin atharath jadi
Daripada sittu jihat sebab inilah Khali (Suci)

8. Cahaya Atharath tiada akan padam
Memberikan wujud pada sekalian a’lam
Menjadikan makhluk siang dan malam
Ila Eidal Abada tiada akan karam

9. Tuhan kita itu seperti bahrul a’tik (laut yang dalam)
Ombaknya penuh pada sekalian tariq
Laut dan ombak keduanya rafiq (rapat)
Akhir ke dalamnya jua ombaknya ghariq (karam)

10. Lautnya alim alunnya maklum
Keadaannya qasim ombaknya maksum (terpelihara)
Taufannya syu’unnya mahkum (yang dihukum)
Pada sekalian a’limin inilah rusum (kelaziman)

11. Jikalau sini kamu tahu akan wujud
Itulah tempat kamu syuhud
Buangkan rupa mu pada sekalian qiud (perhubungan)
Supaya dapat diri qaud (tetap)

12. Pada Wujud Allah itulah sayugia kau Qaim (berdiri)
Buangkan rupa dan namamu daim (berkekalan)
Nafikan rasamu daripada makhdum dan khadim
Supaya sampai kepada amali yang khatim (kesudahan)

13. Jika engkau belum tetap seperti batu
Hukum dua lagi khadim dan ratu (raja)
Setelah lupa engkau daripada emas dan batu
Mangkanya dapat menjadi satu

14. Jika belum fana’ daripada ribu dan ratus
Tiadakan dapat ada mu kau hapus
Nafikan rasa mu itu daripada kasar dan halus
Supaya dapat barang kata mu harus

15. Hamzah Fansuri sungguhpun dhaif
Hakikatnya hampir pada Dzatul Syarif
Sungguhpun khafibun rupanya kasif (yang tebal)
Wasilnya daim dengan bahrul latif

Inilah Bait 15.

– Bersambung (dengan syarah Bait 15 ini) –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: