Petikan kitab Asrar Al- Arifin ~ Hamzah Al-Fansuri – 2

Berikut dipaparkan syarahan bagi 15 bait bagi menuju makrifat Allah yang telah disebutkan sebelum ini… semoga bermanfaat kepada sesiapa yang berminat dalam Ilmu Allah ini.

1. Ahu segala kita yang menyembah Nama

Sayugia diketahui yang pertama yakni Nama Allah SWT, kerana pada hukum syariat, barangsiapa mengucap Laaila ha illallah Muhammadul Rasulullah dengan lidahnya Islam hukumnya pada hatinya…. wallahu a’lam, seperti sabda Nabi SAW yang mafhumnya: “Barangsiapa mengucap Laaila ha ilallah masuk syurga (terlalu mudah)” dan lagi sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya: “Barangsiapa mengucap Laaila ha ilallah dengan suci hatinya masuk syurga.”

Oleh kerana Nama dan Yang Empunya Nama Esa, apabila Nama disebut maka serasa yang menyebut dengan Yang Empunya Nama. Pada hakikatnya, sayugia diketahui Yang Empunya Nama maka sempurna Islam mu, seperti orang ke benua China dan mendengar nama Raja China juga dan Raja China pun dilihatnya. Nama Raja China pun didengarnya, kedua-duanya diperolehnya. Sebab itu kepada hakikat, sayugia diketahui dan dikenali namaNya yang dinamai Allah, kerana firman Allah Ta’ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang tiada mengenal Allah di sini, di akhirat pun tiada kenal (dan lebih jauh ia dari jalan yang benar).”

Kerana itu, kata ahli salik akan orang yang tiada mengetahui Allah tetapi menyebut Nama Allah dengan ikhlas hatinya, iaitu Islam hukumnya. ittifak ulama dan ahli salik akan orang yang mengetahui, khas hukumnya. Orang yang mengenal Allah, Khasul Khas hukumnya kerana orang yang mengenal Allah Taala lebih baik daripada orang yang mengetahui Allah, seperti sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya: ” Sembah Tuhanmu seperti kau lihat Dia (ibarat ini kepada orang yang mengenal Allah), dapat dikata juga “Faillam takun tarohu fainnahu yaraka” yang mafhumnya: “Jika tiada engkau melihat Dia, bahawa Dia melihat engkau (ibarat ini kepada orang yang mengetahui Allah). Lagi Firman Allah lagi yang mafhumnya: “Sembah Tuhanmu hingga memberi dikau nyata (nyata bermakna tiada syak di dalamnya), inilah makna menyembah Nama.

Bab: Diketahui apa yang pertama

– yakni tatkala bumi dan langit belum ada, Arasy dan Kursi belum ada, syurga dan neraka belum ada, semesta sekalian alam pun belum ada, apa yang pertama? Yang pertama ialah Zat semata, sendiriNya, tiada dengan Sifat, tiada dengan Asma’Nya, itulah yang pertama. Adapun nama Zat itu Hu, makna Hu itu Ismu Isyaratin kepada Zat tiada dengan Sifat. Adapun Nama Allah rendah sepangkat daripada Nama Hu, tetapi (Nama Allah itu) perhimpunan segala nama seperti seorang Muhammad namanya. Jika ia berilmu, alim namanya; jika ia pandai, utusan namanya; jika ia tahu menyurat, khatib namanya; jika ia berniaga, saudagar namanya. Sekalian nama di bawah nama ini Muhammad jua kerana perhimpunan sekalian (nama itu) akan Nama Allah SWT. Yang Menjadikan Makhluk, Khaliq namaNya; Yang Memberi Rezeki, Razak namaNya; Yang menjadikan dengan hikmatNya, Hakim namaNya. Sekalian nama ini di bawah nama Allah jua kerana nama Allah perhimpunan segala nama, tetapi nama Hu tertinggi daripada nama Allah. Adapun Zat lebih tinggi daripada nama Hu itu. Barangsiapa yang tahu maknanya ini, tahu ia akan yang pertama itu.

Bab: Kerana Tuhan Kita yang Sedia Lama

– yakni qadim sidi, tiada dapat dibicarakan sekian lamanya yakni Qadim tiada dengan qadimNya, Awal tiada dengan awalNya. Sidi ada, tiada lulus bicara kepada QadimNya itu melainkan (bicara) ahli kasyaf jua. Adapun kata ahli kasyaf, QadimNya itu mithal (suatu) buah (yang) bundar (bulat), tiada berhujung dan tiada berpohon, tiada permulaan dan tiada kesudahannya, tiada tengah dan tiada tepinya, tiada hadapan dan tiada belakangnya, tiada kiri dan tiada kanannya, tiada atas dan tiada bawahnya, inilah makna Qadim Sidi. Jika ditamsilkan (ibarat) daerah pun dapat (boleh) kerana daerah tiada berawal dan tiada berakhir, kalau awal pun boleh dikatakan akhir, kalau akhirpun boleh dikatakan awal, sayugia perlu mengetahui Qadim Allah dengan sempurnanya. Inilah makna Qadim Sidi Lama. Betapa dapat bertemu dengan makrifat Allah Taala jika tiada tahu akan Qadim Sidi.

Bab: Dengan Ketujuh-tujuh Sifat bersama

– yakni tiada bercerai dengan ketujuh-tujuh sifatNya. Sungguhpun dikatakan Zat Allah Yang Pertama, tetapi ibarat musykil, yakni jadi ia bercerai dengan ketujuh-tujuh sifatNya, Nafas hukumnya. Adapun kepada ulama syariat, Sifat Allah Ain, Zat Allah pun tiada, Ain Zat pun tiada. Adapun pada kata ahli salik, sifat Ain Zat. Misalnya, seseorang kerana ilmunya maka bernama alim, kerana qudratnya maka bernama qadirun, kerana iradatnya maka bernama murid, kerana katanya maka bernama mutakalimin, kerana pendengarannya maka bernama sama’, kerana penglihatannya maka bernama Basar. Adapun ibaratnya juga lain daripada Zat Asli.

Nama sifat yang tujuh itu ialah:

1. Hayat
2. Alim
3. Iradat
4. Qudrat
5. Kalam
6. Sama’
7. Basar

Zat dengan ketujuh-tujuh sifat ini tidak bercerai. Adapun Sifat yang lain banyak tidak terhitung, tetapi sifat-sifat yang lain itu pun termasuk dalam sifat yang tujuh ini kerana yang tujuh sifat ini tinggi daripada sekalian sifat itu, seperti juga nama Allah yang menjadi perhimpunan segala nama. Sifat yang tujuh ini juga adalah perhimpunan segala Sifat. Apabila tahu akan makna tujuh sifat itu, maka dapat dengan sempurna Kenal Allah.

– Bersambung di atas-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: