Today’s Quote

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there ~ Will Rogers

Awas!!! Sejadah bergambar muka babi, salib dan Budha

Pastikan kita perhatikan betul-betul gambar yang terdapat pada sejadah yang dibeli atau dihadiahkan oleh orang. Jangan sampai terbeli sejadah seperti yang dipaparkan di bawah ini. Sebarkan peringatan ini kepada kawan-kawan.

Sumber: Twitter Ustaz Don Daniyal

Ustaz don

//

Today’s Quote

God gave me this illness to remind me that I’m not number one; He is ~ Muhammad Ali

AWAS!!!! Wang Kertas RM 20 Palsu

Awas!!!  Periksa wang kertas RM 20 anda sama ada tulen ataupun palsu semasa berjual beli. Camkan perbezaan antara wang kertas RM 20 yang tulen dengan RM 20 palsu seperti gambar yang dipaparkan di bawah ini….

duit palsu

Today’s Quote

Never give up on what you really want to do. The person with dreams is more powerful than one with all the facts ~ Albert Einstein

Tadabbur Al-Quran ~ Alhamdulillah (Surah Al-Fatihah)

Biasanya perkataan ‘Alhamdulillah’ dalam Surah Al-Fatihah diterjemahkan sebagai ‘Segala pujian bagi Allah’ (Praise to Allah/God). 

Terdapat 3 bahagian bagi perkataan ini iaitu:

Al –  bermaksud ‘yang’ (the).
Hamdu – bermaksud “rasa kesyukuran” (feeling of gratitude) atau pujian terhadap sesuatu kebaikan yang telah dilakukan.
Lillah – bermaksud ‘untuk Allah’ atau ‘kepunyaan Allah’ (belonging to Allah).

Mengikut Nouman Ali Khan (Pengasas Kumpulan Bayyinah, Dallas, Texas, USA), ‘Alhamdulillah’ merangkumi dua makna iaitu Maddah atau segala pujian (Praise) dan syukur (gratitude) adalah kepunyaan (untuk) Allah. Perkataan Alhamdulillah itu sebenarnya bermakna Al-Madhu wa syukran lillah.

Maddah – Pujian yang boleh dibuat sama ada untuk tujuan yang ikhlas atau tidak, terhadap benda hidup atau benda bukan hidup.
Hamdu – Pujian yang hanya ditujukan kepada benda yang hidup dan mesti dilakukan dengan ikhlas.
Syukur (rasa berterima kasih/penghargaan) – Ucapan atau rasa berterima kasih apabila ada orang yang melakukan sesuatu kebaikan terhadapnya.

Jadi, wajarlah perkataan Alhamdulillah itu diucapkan dengan penuh rasa memuji Allah disertai rasa bersyukur kerana nikmat dan segala kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Wallahu a’lam.

Sumber: Bayyinah TV

Today’s Quote

Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow ~  Plato

%d bloggers like this: