Hadis ~ 4 Sifat Munafik

Semoga kita semua meninggalkan, menjauhi dan menghindari sifat2 munafik seperti yang dinyatakan dalam hadis sahih di bawah ini:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a.: Rasulullah SAW pernah bersabda, “Siapapun yg memiliki empat sifat ini adalah seorang munafik, dan siapapun yang memiliki satu dari empat sifat ini akan mempunyai satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya:
1. Setiap kali ia diberi amanah, ia khianat.
2. Setiap kali ia bicara, ia berdusta.
3. Setiap kali ia membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian itu.
4. Setiap kali ia berselisih, ia bersikap menghina, jahat dan ceroboh.”
(HR Al-Bukhari)

Tidak akan sampai makrifatullah bagi orang2 yang bersifat munafik.

Hadis ~ Sebaik-baik waktu malam

Daripada Abu Zar, semasa Rasulullah s.a.w. ditanya, “Waktu malam yang sebagaimana yang paling utama?” Baginda menjawab, “Setelah berlalunya separuh dari waktu malam.” (HR Ahmad dan Ibnu Hibban)

Hadis ~ Jangan mencari aib saudara se Islam

Ibn Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar lalu menyeru dengan suara yang kuat: (ertinya) “Hai golongan orang yang masuk Islam dengan lidahnya dan iman tidak masuk ke dalam hatinya, janganlah kamu memberi malu terhadap mereka, janganlah kamu sengaja mencari kecacatan mereka. Sesungguhnya sesiapa yang mencari kecacatan saudaranya yang Islam, Allah akan mencari kecacatannya, dan sesiapa yang dicari kecacatannya oleh Allah, Allah akan memalukannya sekalipun ia berada di dalam ceruk rumahnya.” (HR at-Tarmidzi)

Hadis ~ Beramal baik sebelum mati

Ibn Abbas r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang menyesal menunggu-nunggu rahmat daripada Allah dan orang yang bersifat ujub diri (berasa diri itu baik dan sebagainya) menanti-nanti kemurkaan. Ketahuilah hai para hamba Allah semua, sesungguhnya tiap-tiap orang yang beramal itu akan didatangkan dengan amalannya masing-masing. Tidaklah seseorang itu keluar dari dunia ini (mati) sehingga ia melihat kebaikan amalannya atau kejahatan amalannya. Adapun amalan-amalan itu dikira akhirnya. Malam dan siang kedua-duanya akan digulung, maka perbaikilah tingkah laku ketika berada di atas kedua-duanya hingga ke akhirat. Takutilah sikap melambat-lambatkan atau bertangguh-tangguh, kerana maut akan datang secara tiba-tiba. Janganlah seseorang kamu itu terpedaya dengan sifat sangat santun Allah SWT. Sesungguhnya syurga dan neraka itu lebih hampir kepada seseorang daripada kamu dari tapak kasutnya.” (HR al-Isbahani)

Hadis ~ 2 Titis yang dikasihi oleh Allah SWT

Nabi SAW bersabda: (Ertinya) “Tidak ada sesuatu yang lebih dikasihi Allah dari dua titis iaitu satu titis air mata kerana takutkan Allah dan satu titis darah yang tumpah pada sabilillah atau pada jalan Allah.” (HR at-Tirmidzi)

Hadis ~ Puasa hari ‘Asyura dan hari pengiringnya

Sabda Rasululullah SAW yang ertinya: “Puasalah kamu pada hari  ‘Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi padanya (maka) puasalah juga sehari sebelumnya dan sehari selepasnya.”  (HR Ahmad dan al-Baihaqi)

Hadis ~ Sifat pemurah dan bakhil

Sabda Rasulullah SAW (ertinya): ” Orang yang pemurah itu hampir dengan Allah, hampir dengan syurga, hampir dengan manusia, jauh dari api neraka. Dan orang yang bakhil itu pula jauh dari syurga, jauh dari manusia, hampir dengan neraka. Orang jahil yang bersifat pemurah lebih dikasihi Allah daripada seorang abid (yang sentiasa beribadat) yang bersifat bakhil.” (HR al-Baihaqi dan al-Tibrani)

%d bloggers like this: