Rasa Malas dan Cara Mengatasinya

Rasa Malas dan Cara Mengatasinya

Malas adalah penyakit mental. Sesiapa yang dihinggapi rasa malas, kejayaan pasti jauh untuk dicapai.

Rasa malas sebenarnya ialah keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan. Dalam dunia pekerjaan, rasa malas ialah menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, rasa bosan, suka menunda dan menangguhkan sesuatu tindakan, mengelak daripada tanggung-jawab, dan lain-lain.

Jika rasa malas ini sudah menjadi habit atau tabiat maka ia akan menjadi amalan harian dan menjadikan mutu kerja bertambah menurun, maka akhirnya memberi padah kepada organisasi yang tidak akan mungkin mencapai matlamat sekiranya banyak pekerjanya yang bersikap begitu.

Rasa malas juga merupakan sejenis penyakit mental. Mengapa dikatakan penyakit mental? kerana akibat buruk daripada rasa malas memang sangat merugikan. Sesiapa yang dihinggapi rasa malas akan merugikan diri sendiri kerana ia tidak mungkin akan mencapai kejayaan dalam kerjayanya, perniagaannya, malahana dalam kehidupan sehariannya. Masyarakat dan negara yang dipenuhi oleh individu-individu yang malas sudah tentu tidak akan maju.

Rasa malas juga menggambarkan hilangnya motivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau apa yang dia ingin lakukan. Rasa malas jenis ini secara relatifnya lebih mudah diatasi, seperti:

1. Menetapkan matlamat/tujuan

Orang yang malas biasanya tidak memiliki motivasi untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih baik, manakala orang yang tidak memiliki motivasi biasanya tidak memiliki tujuan hidup yang jelas supaya mudah dicapai. Dan orang yang tidak memiliki matlamat hidup biasanya sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah menuliskan resolusi atau komitmen-komitmen pencapaian hidupnya.

Persoalannya ialah tanpa tujuan, resolusi, atau komitmen-komitmen pencapaian hidup, maka seseorang hanya bergerak secara naluri dan sangat mudah terumbang-ambing apabila berhadapan dengan keadaan di sekelilingnya. Keadaan seperti ini membuatkannya menjadi pasif, menunggu, bergantung pada situasi, dan cenderung menyerah pada nasib saja. Dalam keadaan seperti ini, tidak akan ada motivasi untuk meraih atau mencapai sesuatu impian. Tidak adanya sumber-sumber motivasi hidup juga boleh menyebabkan kemalasan.

Untuk menggarab motivasi, seseorang itu harus berani menetapkan matlamat hidupnya. Menurut Andrias Harefa dalam bukunya Agenda Refleksi dan Tindakan Untuk Hidup Yang Lebih Baik (GPU, 2004), dia harus membuat komitmen atas apa saja yang ingin diselesaikan, dicapai, dimiliki, dilakukan, dan dinikmati. Contoh komitmen; “pada ulang tahun yang ke …. saya mesti menyelesaikan buku yang saya tulis, naik pangkat, mendapat gelaran-gelaran tertentu, memiliki rumah dan kenderaan yang baik, melancong, dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga.”

2. Mengasah/menggarab Kemampuan

Orang yang mempunyai tujuan atau matlamat hidup akan membuat resolusi dan komitmen-komitmen pencapaian dan biasanya memiliki motivasi tinggi. Sebaliknya, jika tujuan hidupnya samar-samar, maka ia tidak akan mempunyai motivasi yang tinggi. Oleh itu, perlulah setiap matlamat yang ditetapkan diikuti dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang membuahkan kaedah yang cekap dan efektif untuk mencapai matlamat tersebut. Kita juga perlu sekali mengasah kemampuan atau ketrampilan-ketrampilan supaya langkah-langkah yang diambil itu akan membawa kepada pencapaian matlamat yang ingin dicapai.

Contoh: Jika pada tahun yang sudah disasarkan kita ingin menjadi konsultan, maka mulai sekarang aktiviti-aktiviti dijalankan perlu difokuskan ke arah tujuan tersebut. Kita perlu terus mengasah kemampuan mengenalpasti masalah, mengetahui penyebab, menganalisis, menyatukan gagasan, menawarkan solusi, dan memperbaiki kemampuan membentangkannya.

Jika aktiviti-aktiviti pembelajaran itu dilakukan secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi, maka kita telah berada di lorong yang betul. Aktiviti-aktiviti pembelajaran akan menempatkan kita pada kedudukan dan persekitaran dinamik. Kemampuan kita bagi menghadapi dan menyelesaikan masalah juga akan meningkat. Dengan sendirinya ini akan semakin memperkuat keyakinan diri, menebalkan komitmen untuk mencapai matlamat, dan tentu saja menimbulkan semangat yang lebih.

Sebaliknya, jika kita sama sekali menolak aktiviti-aktiviti pembelajaran, komitmen akan semakin lemah, semangat menurun, dan kemalasan akan datang dengan cepat. Dalam keadaan ini, tujuan-tujuan, resolusi atau komitmen yang sudah kita buat tidak bererti lagi. Sayang sekali.

3. Pergaulan Dinamik

Para pemenang/jaguh berkumpul dengan sesama pemenang/jaguh, manakala para
pecundang cenderung berkumpul dengan sesama pecundang. Ungkapan tersebut memang ada kebenarannya. Sulit sekali bagi seorang pemalas untuk hidup di lingkungan para pemenang. Sulit bagi orang malas untuk berada secara selesa di tengah-tengah orang yang sangat optimis, sibuk, giat bekerja, dan bersemangat mengejar prestasi. Demikian juga sebaliknya, sulit sekali bagi para pemenang/jaguh untuk betah duduk lama dengan para orang malas dan pesimistik.

Situasi atau lingkungan di mana kita berada sememangnya besar pengaruhnya. Orang yang mulai dihinggapi rasa malas sangat dianjurkan agar menjauhi mereka yang juga mulai diserang kebosanan, putus asa, rasa enggan, apalagi yang berfikiran negatif. Dalam situasi malas sedang menyerang, mendekati orang-orang yang sedang “down” atau murung sama sekali tidak menolong satu sama lain. Rasa malas dan kebuntuan akan tambah menjadi-jadi. Ini boleh menjerumuskan kedua-dua pihak kepada keadaan pesimisme, keputusasaan, dan kemalasan sepenuhnya.

Jika rasa malas mulai menyerbu kita, jangan terlalu duduk berdiam diri. Cara paling ampuh menghilangkan kemalasan adalah bangkit berdiri dan menghampiri orang-orang yang sedang tekun dan bersemangat melakukan sesuatu. Dekati mereka yang sedang bekerja keras untuk meraih impian-impiannya. Manusia-manusia optimis, mempunyai motivasi diri yang tinggi, bercita-cita tinggi, berfikiran positif, dan memiliki matlamat hidup yang jitu, umumnya memancarkan aura positif kepada apa pun dan siapa pun di sekelilingnya. Pancaran optimisme dan semangat itulah yang boleh menginspirasi orang lain, bahkan menularkan semangat yang sama sehingga orang lain jadi ikut tergerak.

4. Disiplin Diri

Ada sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya daripada seorang pakar motivasi, yang bunyinya; “Jika kita lunak di dalam, maka dunia luar akan keras kepada kita. Tapi jika kita keras di dalam, maka dunia luar akan lunak kepada kita”. Kata-kata mutiara yang luar biasa ini menegaskan, bahwa jika kita mau bersikap keras pada diri sendiri, dalam erti kata menempa rasa disiplin dalam berbagai hal, maka banyak hal akan dapat kita kerjakan dengan baik. Sikap keras pada diri sendiri atau disiplin diri itulah yang umumnya membawa kejayaan bagi kerjaya para olahragawan dan pekerja profesional yang memang perlukan disiplin yang tinggi dalam banyak hal. Bayangkan, bagaimana seorang atlet bisa menjadi juara jika dia tidak ada disiplin berlatih? Bagaimanakah mungkin ada pekerja profesional yang bagus kerjayanya jika dia sering ponteng atau lembab kerja?

Sebaliknya, jika kita terlalu lunak atau memanjakan diri sendiri, memelihara kemalasan, memandang mudah perkara-perkara buruk, tidak merasa bersalah jika lalai atau gagal dalam tugas, maka dunia luar tidak menghormati dan bersahabat dengan kita. Olahragawan yang manja pasti tidak akan pernah jadi juara. Seorang jurujual yang malas tidak akan dapat besar hasil jualannya. Seorang konsultan yang tidak cekap buruk pasti akan ditinggalkan oleh kliennya. Begitu juga pekerja yang tidak disiplin pasti mudah jadi sasaran komen dan kemarahan majikan. Jika kita lunak pada diri sendiri, maka dunia akan keras pada kita.

Rasa malas jelas merugikan. Obat mujarabnya adalah menumbuhkan kebiasaan mendisiplinkan diri dan menjaga kebiasaan positif tersebut.

Walaupun seseorang memiliki cita-cita atau impian yang besar, jika kemalasannya mudah muncul, maka cita-cita atau impian besar itu akan tetap tinggal impian saja. Jadi, kalau anda ingin berjaya, jangan beri peluang kepada munculnya rasa malas.

Sumber: Rasa Malas dan Cara Mengatasinya oleh Edy Zaqeus, dalam buku “Kontekstualisasi Ajaran I Ching” (Grasindo, 2004).

Tips berjaya

Pakar motivasi berkata, kalau hendak menjadi orang yang berjaya kita hendaklah menjauhi 5 organisasi terlarang ini:

1. NATO (no action talk only)
2. NACO (no action concept only)
3. NADO (no action dream only)
4. NAPO (no action plan only)
5. NARO (no action review only)

Remember: “Action is Power”

7 Petua urus hidup berjaya

Penulis Kathy Gates telah mengenalpasti 7 perkataan awalan iaitu SECRETS untuk dijadikan petua dan panduan mengurus diri dan masa bagi mencapai kejayaan dalam hidup di dunia. Kaedah yang sama juga boleh diaplikasi bagi mengurus persediaan kita untuk akhirat.

SECRETS: S = Simplify (Ringkaskan), E = Effort (Usaha), C = Create Priorities (Buat Keutamaan), R = Reserves (Simpanan), E = Eliminate Distractions (Buang Gangguan), T = Thoughts (Fikiran Positif), S = Start (Mulakan).

Perincian setiap satu petua ini disertakan di bawah ini untuk dikongsi dan diamalkan bersama….

7 SECRETS to a Great Life

by Kathy Gates

A great life doesn’t happen by accident. A great life is the result of allocating your time, energy, thoughts, and hard work towards what you want your life to be. Stop setting yourself up for stress and failure,and start setting up your life to support success and ease. A great life is the result of using the 24/7 you get in a creative and thoughtful way,instead of just what comes next. Customize these “secrets” to fit your own needs and style, and start creating your own great life today.

1. S – Simplify

A great life is the result of simplifying your life. People often misinterpret what simplify means. It’s not a way to remove work from your life. When you focus on simplifying your life, you free up time and energy for the work that you enjoy and the purpose for which you are. In order to create a great life, you will have to make room for it in yours first.

2. E – Effort

A great life is the result of your best effort. Creating a great life requires that you make some adjustments. It may mean re-evaluating how you spend your time, or choosing to spend your money in a different way. It may mean looking for ways to spend your energy that coincide with your definition of a great life. Life will reward your best effort.

3. C – Create Priorities

A great life is the result of creating priorities. It’s easy to spend your days just responding to the next thing that gets your attention, instead of intentionally using the time, energy, and money you have in a way that’s important to you. Focus on removing the obstacles that get in the way of you making sure you are honoring your priorities.

4. R- Reserves

A great life is the result of having reserves –reserves of things, time, space, energy, money. Having reserves means that you have a lot more than you need — not 6 months living expenses, but 5 years worth; not 15minutes of free time, but 1 day. Reserves are important because they reduce the fear of consequences, and allow you to make decisions based on what you really want, instead of what the fear decides.

5. E – Eliminate Distractions

A great life is the result of eliminating distractions. Up to 75% of your mental energy can be tied up in things that are draining and distracting you. Eliminating distractions can be a difficult concept to many people because they haven’t really considered that there is another way to live. Find ways to free up your mental energy from the nagging distractions for the things that are really important to you.

6. T – Thoughts

A great life is the result of controlling your thoughts so that you accept and allow for the possibility that it can actually happen to you. Your belief in the outcome will directly dictate how successful you are. Motivated people have specific goals and look for ways to achieve them. Believing there is a solution to the same old problems you encounter year after year is vitally important to creating a life that you love. Whatever you think and believe, you create. Listen to what you’re telling yourself, and adjust that voice if you need to.

7. S – Start

A great life is the result of starting. There’s the old saying that everyone’ s familiar with: “A journey of a thousand miles begins with a single step.” In order to even move from the couch to the refrigerator, you have to start. There’s no better time to start creating a better life than today. Don’t wait for a raise, or until the kids get older, or the weather is better. Today,right now, is the right day to start to take a step in the direction of your heart’s desires. It’s what you do TODAY that will make a difference in your life tomorrow.

Menangani perasaan bosan

Nasihat daripada cerita ini untuk dikongsi….

Ini sebuah cerita ringan tentang kebosanan. Seorang tua yang bijak ditanya oleh tamunya.

Tamu: “Sebenarnya apa itu perasaan ‘bosan’, pak tua?”

Pak Tua: “Bosan adalah keadaan di mana fikiran menginginkan perubahan, mengharapkan sesuatu yang baru, dan menginginkan berhentinya rutin hidup dan keadaan yang sama dari masa ke masa.”

Tamu: “Kenapa kita merasa bosan?”

Pak Tua: “Karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki.”

Tamu: “Bagaimanakah menghilangkan kebosanan?”

Pak Tua: “Hanya ada satu cara, nikmatilah kebosanan itu, maka kita pun akan terbebas darinya.”

Tamu: “Bagaimanakah mungkin bisa menikmati kebosanan?”

Pak Tua: “Bertanyalah pada dirimu sendiri: mengapa kamu tidak pernah bosan makan nasi yang sama rasanya setiap hari?”

Tamu: “Kerana kita makan nasi dengan lauk dan sayur yang berbeza-beza, Pak Tua.”

Pak Tua: “Benar sekali, anakku, tambahkan sesuatu yang baru dalam rutinmu maka kebosanan pun akan hilang.”

Tamu: “Bagaimanakah menambahkan hal baru dalam rutin?”

Pak Tua: “Ubahlah caramu melakukan rutin itu. Kalau biasanya menulis sambil duduk, cubalah menulis sambil membongkok atau berbaring. Kalau biasanya membaca di kerusi, cubalah membaca sambil berjalan-jalan atau meloncat-loncat. Kalau biasanya menelefon dengan tangan kanan, cubalah dengan tangan kiri atau dengan kaki kalau boleh. Dan seterusnya.”

Lalu Tamu itu pun pergi.

Beberapa hari kemudian Tamu itu mengunjungi Pak Tua lagi.

Tamu: “Pak Tua, saya sudah melakukan apa yang Pak Tua sarankan, kenapa saya masih merasa bosan juga?”

Pak Tua: “Coba lakukan sesuatu yang bersifat keanak-anakan.”

Tamu: “Contohnya?”

Pak Tua: “Mainkan permainan yang paling kamu senangi di waktu kecil dulu.”

Lalu Tamu itu pun pergi.

Beberapa minggu kemudian, Tamu itu datang lagi ke rumah Pak Tua.

Tamu: “Pak Tua, saya melakukan apa yang Pak Tua sarankan. Di setiap waktu lapang saya bermain sepuas-puasnya semua permainan anak-anak yang saya senangi dulu. Dan keajaiban pun terjadi. Sampai sekarang saya tidak pernah merasa bosan lagi, meskipun di saat saya melakukan hal-hal yang dulu pernah saya anggap membosankan. Kenapa boleh berlaku demikian, Pak Tua?”

Sambil tersenyum Pak Tua berkata: “Kerana segala sesuatu sebenarnya berasal daripada fikiranmu sendiri, anakku. Kebosanan itu pun berasal dari fikiranmu yang berfikir tentang kebosanan. Saya menyuruhmu bermain seperti anak kecil agar fikiranmu menjadi ceria. Sekarang kamu tidak merasa bosan lagi kerana fikiranmu tentang keceriaan berhasil mengalahkan fikiranmu tentang kebosanan. Segala sesuatu berasal dari fikiran. Berfikir bosan menyebabkan kamu bosan. Berfikir ceria menjadikan kamu ceria.”

Sumber: Unknown

Kaedah mudah bagi meningkatkan daya ingatan

Walaupun kita semua dilahirkan dengan berat dan bentuk otak yang serupa tetapi daya pembelajaran seseorang itu berbeza-beza antara satu dengan yang lain, ada yang cepat menangkap dan ada yang lambat, ada yang pandai mengira dan ada yang kurang cekap mengira, ada yang lebih emosi dan sensitif dan ada yang kurang, dsb.

Umum mengetahui bahawa otak kiri dan otak kanan mempunyai peranan yang berbeza. Otak kiri lebih kepada mengawal “reasoning”, pengiraan dan logik, manakala otak kanan lebih kepada mengawal emosi, seni, perasaan dan kebolehan visual (penggambaran). Oleh itu, kita perlu mengaktifkan kedua-dua belah otak kiri dan kanan supaya tindakan dalam kehidupan kita lebih seimbang.

Bahagian otak yang manakah yang mengawal daya ingatan seseorang?

Hasil kajian terkini menunjukkan bahawa daya ingatan ini dikaitkan dengan kebolehan otak menggambarkan (visual) dan ini boleh diaktifkan dengan pelbagai latihan. Ini secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan daya ingatan dan IQ seseorang, yang mana sangat diperlukan dalam kehidupan seharian.

Terdapat beberapa langkah/kaedah yang dikenalpasti dapat meningkatkan daya ingatan seseorang, di antaranya seperti yang dipaparkan dalam artikel berikut…

How To Improve Your Memory In 5 Easy Steps

by: Memory Improvement Guide.com

Discover the 5 easy to follow steps how to quickly improve your memory and learn more in less time. Stop forgetting things that you need to remember. Become a fast learner, remember details and be more effective. Simply follow these 5 easy steps and watch your memory improve.

Today everyone is overwhelmed with information and having a good memory is very important. There are thousands of little things that you need to remember each day. You need to remember names, numbers, prices, study material, daily tasks, foreign languages, passwords and so much more. The list could continue forever here.

But can you really improve your memory, is it hard and how much time does it take?

You can improve your memory and it’s easier than you think. With the right knowledge you can have a better memory in a matter of days.

Read the 5 steps carefully, try to follow the advice and watch your memory improve.

Step #1: Use your imagination

Use your imagination when you face something that you want to memorize. When reading a book, imagine the things you are reading about. Imagine objects, people, situations, sounds, motion and more.

Imagination keeps you interested in a topic, makes it more fun, and gets you involved. This way your mind concentrates on what you are reading or listening and you’re much more likely to remember it later

Step #2: Motivate yourself to learn

It’s much easier to memorize something that you’re learning with interest and motivation. It’s also important to have a purpose why you want to learn something.

Understand why are you learning something and what benefits does the new information give you. Be involved in what you are learning as much as possible because then you have a purpose and more motivation to learn it.

Step #3: Have some spacing between learning sessions

You don’t have to learn all information at once when you can learn everything much better by taking breaks between learning sessions. You should take breaks as rewards because this gives your mind a chance to review what you have just learned.

When you face lots of information that you have to learn, plan your learning and divide it into parts and learn each part separately. It is better to study in two or three small sessions than to study in a long six hour session.

Step #4: Learn with a clear mind

Try to be relaxed when learning. It is harder to learn something when you are stressed, tired, anxious or angry. You learn more, better and faster when your mind is not occupied by thoughts that distract you.

Also eliminate distractions like clutter, and other things that can distract you. Learn in stimulating, light and positive environment. Distractions can keep you unfocused and waste your time. Before you learn, make sure that the learning environment is free from distractions.

Step #5: Always educate yourself about memory

Your memory is one of the most important assets that you have and learning how to improve your memory is very important. By having a better memory you can make more money, be more effective, save time, always remember important details, look smarter, have more friends and so much more.

Considering all the advantages that good memory gives you and how easily you can improve your memory, it wouldn’t be wise to not do anything about it.

Source

Petua pengurusan masa berkesan

Masa 24 jam sehari kadang-kadang rasa tidak cukup, lebih-lebih lagi kalau ada kerja yang perlu disiapkan dalam sesuatu tempoh tertentu belum siap lagi. Inipun salah satu daripada punca stres (tekanan). Kalau ini selalu terjadi berulang-ulang kali, hidup sentiasa dalam stres (tertekan). Perlukah kita hidup dalam keadaan stres?

Bagi para pelajar pula, jika masa tidak diurus dengan betul, masa untuk belajar dan membuat kerja-kerja kursus/kerja rumah akan menjadi kurang, apa lagilah masa untuk memberi penumpuan dalam memahami dan mentelaah mata pelajaran yang lemah langsunglah tidak ada. Selalunya terlalu banyak masa dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah, jadi hanya sedikit masa yang tinggal untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Oleh itu, pengurusan masa yang berkesan sangat penting kepada para pelajar.

Allah SWT menjadikan masa 24 jam sehari memang sudah sesuai dan cukup untuk kita hidup dengan selesa dan produktif (jika mahu). 24 jam sehari kalau dibahagi 3 memang sudah sesuai dengan kehidupan kita, i.e. 8 jam untuk tidur (rehatkan badan dan minda), 8 jam untuk bekerja mencari nafkah hidup, dan 8 jam lagi untuk aktiviti lain seperti beribadat, bersama keluarga, makan minum, beriadah, bersilaturahim, dan lain-lain. Kalau pembahagian ini tidak seimbang, maka jadilah stres dan hidup tidak menentu.

Untuk memastikan masa bekerja kita betul-betul menghasilkan kerja yang dijangka, yang diharapkan dan kerja yang produktif, kebijaksanaan menguruskan masa sangatlah penting dan ia perlu dilakukan secara konsisten. Konsistensi inilah yang selalunya menjadi masalah besar untuk kita mengikut perancangan masa seperti yang disediakan. Di sini DISIPLIN DIRI sangat penting dan memainkan peranan untuk memastikan masa kita terurus dengan baik.

Berikut dipanjangkan petua atau tips yang baik untuk diamalkan bagi pengurusan masa yang berkesan…… selamat mengamalkannya.

6 Tips for Better Time Management

Learn how to make time to smell the roses.

By John Casey
Reviewed by Louise Chang, MD

The simple, unpleasant truth is that we are probably busier than we ever have been. Notwithstanding the fact that little science backs up this notion, the anecdotal evidence is overwhelming.

“You can see it all around us,” says Jana Jasper, a New York-based productivity expert and author of Take Back Your Time. “People talk too fast. We’re always in a rush. We start things and don’t finish them and are constantly nagged by the idea that we’ve forgotten to do something, but we’re not sure what it is.”

That people awash in labor- and time-saving devices, from robotic vacuum cleaners to microwave ovens to computers, would feel so harried so often seems counter intuitive. But what technology gives, it also takes away.

“As we have increased the numbers of time-saving devices and products to make our lives easier we have found ways to fill the time,” says Tracy Lyn Moland a time management consultant and author of Mom Management, Managing Mom Before Everybody Else. And a chronic lack of time leads to stress.

But the time-management experts we spoke to all say that it is possible to reduce stress. Think about it as adding an extra hour to your day through time-management techniques.

Something as simple as “knowing where your keys are in the morning, knowing where your kid’s library book or homework is, will reduce a lot of stress,” says Moland. She has a number of time management tips.

1. Make a Time Diary

Take a week and plot out what you do every day. Be honest. If you watch 25 hours of TV each week, write it down.

“This is a painful awakening for most people,” says Jana Jasper. “You have to include everything — gym time, eating, driving, weekly meetings, all of it. It can be upsetting to see how little unstructured time we allow ourselves. But it’s difficult to make intelligent decisions about using your time more effectively if you don’t know what you’re doing with your time now.”

2. Learn to Say “No”

Turn off your cell phone and beeper. When someone asks you to do something that you really don’t have time to do, say so, politely, but firmly. And don’t allow yourself to feel guilty.

“One reason we are feeling so busy all the time is that we are worse at setting personal boundaries around what we’ll say ‘no’ to,” says Jana Kemp, founder and president of Meeting & Management Essentials, a time-management consultancy in Boise, Idaho.

Part of declining to do things, is focusing on your goals, Kemp explains. Your time diary can help in this regard. Once you’ve blocked time for important, but often not scheduled activities, sign on for only those things that are important, family, friends and health. Once you know exactly what you have time to do, turning down things that don’t fit into your priorities is easier.

3. Time-Based, To-Do List

“Create a to-do list that includes how much time you’ll spend on each item on the list,” says Moland. Lists are always helpful, but when you add how much time each task should take, it helps prioritize how you go about the tasks. When you prioritize tasks you naturally focus on those that you can do immediately.

4. Let Your Computer Help

Technology helped get you into the time bind in the first place, so use it to help get you out. Try some of the many personal scheduling software programs that allow you to keep a calendar, “to-do’ lists, and phone and address books on your computer.

“It’s not enough to be efficient anymore,” said Jasper. “The goal here is to use the technology to get rid of all the paper in your life. I can’t stress enough how important this is.”

Much of organizing, these experts say, comes from streamlining your life. The more clutter you have in your life — phone numbers on slips of paper, business cards in notebooks, a desk piled high with calendars and lists — the more likely you are to waste time trying to stay organized and on top of things,

5. Multitask

Is there a more overused buzzword today? We all combine several activities into one all the time. Some multitasking is dangerous. Talk on the phone while driving and your chances of being involved in a traffic accident rise dramatically. That being said, lots of activities can be effectively and safely combined. Listen to books on tape while commuting. When you watch television, pay your bills.

“Women are better able to multitask than men,” said Moland. “Even if both partners work full time, the woman usually is able to still think about the children’s schedule, the home, the meals. Men are better able to focus in on one task at a time — and women can learn from this at times.”

6. Don’t Be a Perfectionist

There’s nothing wrong with being ordinary. Perfectionism, otherwise known as paying excessive attention to every detail, important or not, is a kind of procrastination.

“Set rational goals for yourself,” says Jasper. “It’s a fine thing to strive to be your best. It’s counter productive to try to be the very best.”

Setting unattainable expectations of yourself just adds stress to your life, Kemp explains.

Reward Yourself

Finally, don’t let any progress, however small, go unrewarded.

“Use your time diary to make decisions about how you want to organize your time better,” said Jasper. “As you make progress in prioritizing and saying ‘no,’ let yourself enjoy that. It doesn’t have to be a big reward, maybe it can be as simple as spending some time by yourself or getting a massage. It’s important to acknowledge and enjoy your success.”

Source

Kenapa tidak boleh fokus?

Dalam kehidupan seharian terlalu banyak perkara yang kita hendak difikirkan, masalah peribadilah, masalah kewanganlah, masalah kesihatanlah, masalah keluargalah, masalah di tempat kerjalah, masalah dengan jiran tetanggalah, masalah dengan keluarga terdekatlah, dan seribu satu macam masalah lagi. Apabila sesuatu masalah itu belum diselesaikan selagi itulah ia masih bermain dan berlegar dalam benak kita. Inilah penyebab utama membuatkan seseorang itu tidak boleh fokus semasa melakukan sesuatu kerja/belajar yang memerlukan daya fokus yang tinggi.

Oleh itu, untuk mengatasi fenomena tidak boleh fokus kita perlu mengetahui dan mengenalpasti puncanya dahulu, barulah sesuatu tindakan dapat diambil dengan lebih berkesan.

Di antara sebab utama seseorang itu tidak dapat fokus dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang telah dikenalpasti oleh ahli psikologi, termasuklah:

6 Top Concentration Killers

Straying from the task at hand? Here’s how to regain your focus.

By Jen Uscher
Reviewed by Laura J. Martin, MD

Unanswered emails are clogging your inbox, you’re wondering when you’ll find time to pick up the dry cleaning, and your brain is foggy from too little sleep.

It’s not surprising you have such a hard time tackling the projects at work and at home that demand your full attention.

To help you concentrate, experts say you first need to identify what’s derailing you. Here are six common concentration wreckers and what you can do about them.

1. Multitasking

“Multitaskers might feel like they’re getting more done, but it almost always takes longer to multitask than to devote your attention to one thing at a time,” says psychologist Lucy Jo Palladino, PhD, author of Find Your Focus Zone: An Effective New Plan to Defeat Distraction and Overload.

We lose time shifting between tasks. In a 2001 study published in the Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, researchers from the University of Michigan and the Federal Aviation Administration did tests in which people solved math problems or classified geometric objects. The researchers found that people lost time when they switched between tasks. And when the tasks were more complex or unfamiliar, they took even more time to switch tasks.

The key, Palladino tells WebMD, is be choosy about when you multitask. It’s OK to talk on the phone while you’re folding the laundry, for example, but not while you’re working on a difficult or high-priority task – say, proofreading a report.

2. Boredom

Dull tasks can sap your ability to focus and make you more vulnerable to distractions.

“When you’re bored, almost anything else can be more attractive than what you’re doing,” says Gordon Logan, PhD, a psychology professor at Vanderbilt University.

Logan’s tip: Give yourself little rewards, like a coffee or a favorite snack, for staying on task for a specific period of time.

“When a colleague of mine had to review a complex grant proposal, she rewarded herself with a chocolate-covered raisin each time she finished reading a page,” Logan says.

It’s also good to schedule breaks — to take a 10-minute walk outside, for example — so you’ll have something to looking forward to and a chance to recharge.

Boredom is one case when multitasking may work in your favor.

“Multitasking is often a help when you’re doing something so boring that you’re understimulated,” Palladino says.

If you’re having a hard time focusing on washing the dishes or filing your receipts, for instance, listening to the radio or texting a friend at the same time may keep you motivated.

3. Mental Distractions

When you’re worrying about money, trying to remember if you took your vitamins, and replaying a conversation in your head that didn’t go as planned, it’s hard to settle down and stay focused on a project you’re trying to complete.

Those types of distractions — the ones that are in your head — “have a lot of power over us,” says Michael J. Baime, MD, clinical associate professor of medicine at the University of Pennsylvania School of Medicine and director of the Penn Program for Mindfulness.

One way to let go of these nagging thoughts is to quickly write them down. Add items to your to-do list, for instance, or vent your frustrations in a journal entry.

If you’re stressed about a certain problem, find a time to talk about it with someone you trust. “If you have a supportive, active listener, it can help drain away some of the tension that is bouncing around in your head,” says Daniel Kegan, PhD, JD, an organizational psychologist.

Meditation can also help.

“When you’re meditating, you learn to manage distracting thoughts so they don’t compel your attention so strongly. You discover how to refocus the attention and take it back and place it where you want it,” Baime tells WebMD.

In a 2007 study, Baime’s team found that people who took an eight-week meditation course improved their ability to focus their attention.

To learn the basic techniques of meditation – such as focusing on the sensation of breathing and then transferring that focus to other sensations in the body — Baime recommends taking an eight-week mindfulness-based stress reduction class, either in person or online.

4. Electronic Interruptions

“It’s easy to fall into aiding and abetting in your own distraction by checking your email all the time,” Kegan says. “If you’re trying to concentrate, you can lose your train of thought every time you hear ‘You’ve got mail’.”

We often feel like we need to respond to an email, text, instant message, or voice mail as soon as it’s received. But Palladino suggests drawing some lines so you’re not letting technology control you.

Carve out blocks of time when you can focus on your work without electronic interruptions. Try checking your email at set times each day (rather than constantly), and close your email program the rest of the time.

It may also help to change location. Take your laptop to a spot where you know you won’t have wireless access to the Web for a few hours, for example.

5. Fatigue

Many studies show that loss of sleep impairs attention, short-term memory, and other mental functions. “Your attention falls apart when you’re sleep deprived,” Baime says. Sleep needs vary, but most adults do best with 7-9 hours of nightly sleep. Getting at least seven hours of sleep will go a long way toward improving your focus during the day.

Also, try scheduling tasks that need more concentration during the times of day when you’re feeling the most alert. “Pay attention to your own biorhythms,” Kegan says, “and learn which times of day you work best.”

6. Drug Side Effects and Other Medical Issues

If your concentration problems hamper your ability to function at work or at home, or if you’re also noticing a physical symptom like weight gain or insomnia, tell your doctor. Poor concentration can stem from conditions such as ADHD, sleep apnea, depression, anemia, or thyroid disease. Certain medications, such as those used to treat depression, epilepsy, or influenza (flu) infections, may cause concentration difficulties as a side effect, as well.

Source

%d bloggers like this: