Pelajaran Bahasa Arab Asas: Isim Zhohir & Dhomir

Pelajaran Shorof: Isim Zhohir dan Dhomir

Isim terbagi menjadi 2 jenis:

1. Isim Zhohir, iaitu isim yang menunjukkan nama atau benda yang jelas, contoh: Muhammad, Buku, Pena, dll.

2. Isim Dhomir, iaitu kata ganti, seperti : saya, kamu, dia, mereka, dll.

Isim dhomir ada 14. Dalam bahasa arab, kata ganti dibezakan antara lelaki dan wanita; juga dibezakan antara satu orang dan dua orang atau lebih dari dua orang. Lihat gambarajah berikut dan hafalkan.

bahasa arab

Sumber

Tulis ‘Aamiin’ dengan betul

Mari kita tulis dan sebut ‘Aamiin’ dengan cara yang betul supaya ia menepati makna yang kita maksudkan….

Sumber info

Belajar Mudah Bahasa Arab Kaedah FATUM

Bahasa Arab – mengira

Jom belajar Bahasa Arab

Perkataan Bahasa Arab – binatang

Perbualan harian Bahasa Arab

%d bloggers like this: